ПРО НАС

З 2011 року ГО “УКРМЕПА” (UKRMEPA) працює над тим, щоб привернути увагу морської спільноти до екологічних проблем Чорного моря. Вона бере активну участь у багатьох заходах, зокрема, у розробці концепції розробки проектів берегового захисту, проведення ряду заходів для захисту берегів і населення від негативних природних і техногенних явищ, пов’язаних з морськими проблемами.

ГО «УКРМЕПА» (UKRMEPA) є неурядовою організацією. Основна мета нашої організації – формування екологічної свідомості і зеленого мислення серед молодого покоління в Україні, створення оригінальної системи цінностей у школярів і дітей молодшого віку, бережне ставлення до навколишнього середовища.

Як дорослі, діти втілюють екологічні принципи взаємодії зі світом у всіх сферах життя – виробництві, комунікативній культурі, політиці та ін. Таким чином, ми сподіваємось значно скоротити в майбутньому наші поточні проблеми, у тому числі екологічні, які спрямовані на вирішення нашої організації – охорона навколишнього середовища морів і земель України.

Головною метою ГО «УКРМЕПА» (UKRMEPA) є зміцнення можливостей членів Організації щодо розвитку морського середовища та прибережної зони Чорного та Азовського морів, як основи існування та подальшого розвитку громадянського суспільства.

Які головні цілі нашої організації і які завдання ставить перед собою та успішно вирішує ГО «УКРМЕПА» (UKRMEPA)?

Головною метою ГО «УКРМЕПА» (UKRMEPA) є консолідація можливостей членів Організації для сприяння поліпшенню морського середовища і берегової зони Чорного та Азовського моря, як основи існування і подальшого розвитку громадянського суспільства.

Відповідно до мети, ГО “УКРМЕПА” (UKRMEPA) вирішує наступні завдання:

 • сприяння заходам, спрямованим на захист навколишнього середовища та екологічного стану;
 • сприяння попередженню забруднення морського середовища і берегової зони Чорного та Азовського морів;
 • сприяння видалення відходів та інших матеріалів з морського середовища і берегової зони, що несуть шкоди живим організмам в морському середовищі і людині;
 • сприяння виконанню членами організації всіх вимог міжнародного та національного екологічного законодавства щодо водних ресурсів;
 • сприяння організації та проведенню освітніх і консультаційних екологічних семінарів і навчань;
 • сприяння співробітництву з аналогічними зарубіжними організаціями для обміну досвідом та прискореної імплементації море господарського комплексу в світовій екологічний процес;
 • сприяння розвитку та проведення наукових і практичних розробок в області поліпшення екології навколишнього середовища.

 

 

Для досягнення своїх цілей ГО “УКРМЕПА” (UKRMEPA) вживає всіх необхідних заходів:

 • співробітництво з уповноваженими урядовими установами і структурами у справах обліку та аналізу море господарської діяльності Одеси та Одеської області для розвитку і вдосконалення екологічних стандартів і процедур;
 • взаємодія з різними колами української та міжнародної громадськості, які працюють над вирішенням проблем навколишнього середовища;
 • сприяння підготовці екологічних проектів, які відповідають цілям організації;
 • прийняття участі в процедурах визначення обсягів екологічного навантаження від суб’єктів море господарювання, його оцінки та капіталізації відповідно до міжнародних вимог і норм Кіотського протоколу;
 • залучення фахівців до розробки та впровадження на науковій основі стратегії і тактики збалансованого природокористування.